Privacyverklaring Tecforce

1. Inleiding

Tecforce, onderdeel van de TecqGroep, neemt de privacy van kandidaten, uitzendkrachten, interne medewerkers, zelfstandigen, contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en websitebezoekers serieus.

Wij waarborgen de vertrouwelijke en beveiligde behandeling van jouw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit privacy statement licht toe welke persoonlijke informatie we verzamelen, de doeleinden ervan, aan wie we de informatie verstrekken, en jouw rechten en plichten.

2. Dit zijn wij

Tecforce is een prominente speler op het gebied van technisch personeel, gespecialiseerd in uitzenden, detacheren en werven van gekwalificeerd technisch personeel. Onze missie is om dagelijks uitmuntende service te bieden. Tecforce is gevestigd op Kopenhagen 5C, 2992 LL Barendrecht, Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73010952.
 

3. Dit doen wij

Bij Tecforce verzamelen we persoonlijke informatie die cruciaal is voor het aanbieden van onze diensten. Hoewel het aanleveren van deze gegevens grotendeels op vrijwillige basis gebeurt, zijn er bepaalde informatie die we vanwege juridische of contractuele redenen moeten verzamelen en verwerken. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen en om ervoor te zorgen dat onze diensten zo goed mogelijk overeenkomen met jouw behoeften en verwachtingen. Ook helpt dit ons om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, leveranciers en andere derde partijen.

4. Welke gegevens verzamelen wij

Zodra je in aanraking komt met Tecforce, starten wij met het verzamelen van jouw gegevens. Dit gebeurt onder verschillende omstandigheden: het kan zijn wanneer je onze website bezoekt, jezelf inschrijft, contact zoekt met één van onze kantoren, of ons persoonlijk bezoekt. Daarnaast is het mogelijk dat we jouw gegevens tegenkomen op openbare websites, waaruit we afleiden dat je mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze diensten.

Bezoek website

Bij het bezoeken van een van onze websites, beginnen we meteen met het verwerken van bepaalde gegevens. Dit omvat je IP-adres en locatie, en we houden bij hoe je onze site doorloopt. Deze informatie helpt ons om de website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, zodat deze beter voldoet aan jouw verwachtingen en makkelijker te gebruiken is. We verwerken hierbij geen persoonlijke informatie. Voor meer details kun je ons cookiebeleid raadplegen.

Meta & Google

Tecforce maakt gebruik van de Facebook Conversion API en Enhanced Conversions van Google. Deze informatie die we hiermee verzamelen is niet te herleiden tot individuele personen. De privacy van de gebruiker wordt dus gewaarborgd. We gebruiken deze technieken om gerichter te kunnen adverteren. Het stelt ons in staat om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Tecforce op andere websites opnieuw te benaderen. Lees hier hoe Google omgaat met gegevens van websites die gebruikmaken van Google services.

Tecforce gebruikt het e-mailadres van haar kandidaten en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Tecforce maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer over Custom Audience targeting.

Inschrijving

Er zijn meerdere opties om je bij ons aan te melden: via onze website, telefonisch, of persoonlijk op ons kantoor. Je kunt je direct inschrijven via onze website: www.tecforce.nl.

Daarnaast adverteren we onze vacatures ook op externe vacaturesites. Als je reageert op een van onze vacatures via deze sites, zullen we jouw gegevens eveneens verwerken.

Bij inschrijving vragen we om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens. Echter, als je direct solliciteert op een vacature, is jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens voor die specifieke sollicitatieprocedure niet nodig, omdat we dan een (pre)contractuele verplichting met jou aangaan.

Tijdens je inschrijving verzamelen we diverse soorten informatie:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam, adres en woonplaats;
 • Contactinformatie, waaronder je e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht;
 • Werkhistorie en je curriculum vitae (CV);
 • Foto- en videomateriaal;
 • Informatie over je opleiding, stages en gevolgde cursussen;
 • Feedbackformulieren en resultaten van eventuele tests of beoordelingen;
 • Informatie over je beschikbaarheid;
 • Mobiliteitsgegevens, zoals het bezit van eigen vervoer en rijbewijzen;
 • Alle andere relevante gegevens die helpen bij het bepalen van de meest geschikte functie of werkgever voor jou.

We gebruiken jouw gegevens voor diverse doeleinden:

 • Om te evalueren of je een passende kandidaat bent voor een beschikbare functie binnen onze organisatie of bij een van onze klanten;
 • Om je actief te introduceren bij klanten of bedrijven waar je mogelijk van toegevoegde waarde kunt zijn, gezien je vaardigheden en beschikbaarheid;
 • Om communicatie met je te onderhouden;
 • Voor het creëren van een digitaal profiel;
 • Om een eventuele pre-employment screening uit te voeren;
 • Om je op de hoogte te houden van onze diensten of HR-gerelateerde onderwerpen die interessant voor je kunnen zijn, zoals nieuwsbrieven en mailings met vacatures of arbeidsgerelateerde informatie. Hiervoor vragen we uitdrukkelijk jouw toestemming, die je via de portal kunt geven (opt-in).

Na je inschrijving bewaren we jouw gegevens voor maximaal twee jaar. Na deze periode worden je persoonsgegevens geanonimiseerd, tenzij je ons opnieuw toestemming geeft of als je bij ons werkt of hebt gewerkt.

5. Tijdens je Werkzaamheden bij Ons

Als je bij ons in dienst treedt of werkt, verwerken we de volgende gegevens om een arbeidsovereenkomst met je aan te kunnen gaan:

 • Aanvullende persoonlijke gegevens zoals nationaliteit, BSN, identiteitsbewijs, en indien nodig een werkvergunning;
 • Gegevens voor correcte salarisadministratie;
 • Betalingsinformatie;
 • Registraties van verlof en verzuim;
 • Overige relevante gegevens voor personeelsadministratie of HR-zaken, zoals noodcontacten, burgerlijke staat, en gezinssituatie voor pensioenregelingen;
 • Bijzondere persoonsgegevens voor specifieke functies of bedrijven, zoals verklaringen van goed gedrag of medische keuringen. Indien dit van toepassing is, informeren we je hierover.

We gebruiken jouw gegevens voor diverse doeleinden:

 • Nakoming van onze verplichtingen in het kader van de arbeidsovereenkomst;
 • Efficiënte uitvoering van de salarisadministratie, inclusief loonstroken, salarisbetalingen, en afdrachten aan belastingdienst, pensioenfondsen, en andere instanties;
 • Communicatie over beschikbaarheid, werkplanning en andere werkgerelateerde zaken;
 • Beheer van leaseauto's, brandstofkosten, reiskostenvergoedingen en verkeersboetes;
 • Uitvoeren en verwerken van beoordelingen en functioneringsgesprekken, en kijken naar ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 • Voorzien in relevante verzekeringen, zoals verzuim-, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen;
 • Aanbieden van voordelen via collectiviteitsafspraken met andere bedrijven;
 • Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en beoordeling van onze dienstverlening;
 • Begeleiding bij verzuim en re-integratieprocessen;
 • Uitnodigen voor bedrijfsevenementen, borrels, en dergelijke.

Na Uitdiensttreding

Wanneer je uit dienst gaat, zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden jouw gegevens geanonimiseerd.

6. Gegevensverzameling bij Zelfstandigen (ZZP'ers)

Als zelfstandige, wanneer je onze website bezoekt, verwerken we bepaalde gegevens van jou. Voor meer details over welke gegevens dit zijn, kun je kijken onder het gedeelte 'Websitebezoek', waar we dit verder toelichten.

Inschrijvingsproces voor Zelfstandigen

Als zelfstandige kun je je bij ons inschrijven voor bemiddeling via onze website. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen of persoonlijk langskomen op ons kantoor.

Tijdens de inschrijving, met jouw toestemming, verzamelen we de volgende informatie:

 • Persoonlijke en contactgegevens, waaronder naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Jouw vakgebied(en) en geschat uurtarief;
 • Informatie over je mobiliteit, zoals het bezit van eigen vervoer en rijbewijzen;
 • Of je in het bezit bent van een geldig VCA-certificaat en eigen gereedschap.

Doeleinden van Gegevensverwerking

Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • Het beoordelen van geschikte opdrachten bij onze opdrachtgevers;
 • Actieve bemiddeling bij opdrachtgevers of bedrijven waar je als zelfstandige waarde kunt toevoegen;
 • Communicatie over jouw beschikbaarheid, het aanbieden van opdrachten en andere relevante zaken.

Bemiddeld via ons

Wanneer we je bemiddelen naar een van onze opdrachtgevers, verwerken we bepaalde gegevens om een overeenkomst van opdracht met jou aan te gaan. Deze gegevens omvatten:

 • Aanvullende persoonlijke informatie zoals je nationaliteit, documentnummer en de geldigheidsdatum van je identiteitsbewijs of paspoort, en indien van toepassing, een A1-verklaring;
 • Zakelijke gegevens, waaronder je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, BTW-nummer, betaalgegevens en andere relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst.

Deze informatie gebruiken we voor:

 • Het nakomen van onze verplichtingen in het kader van de overeenkomst van opdracht;
 • Het efficiënt uitvoeren van onze administratie, zoals het verwerken en uitbetalen van je facturen.

Einde van Opdracht

Wanneer je opdracht via ons wordt beëindigd, zijn we wettelijk verplicht om jouw gegevens gedurende 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden jouw gegevens geanonimiseerd.

7. Gegevensverzameling van Klanten en Zakelijke Relaties

Als contactpersoon van klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties, verzamelen wij de volgende gegevens van jou:

 • Je naam;
 • Contactinformatie zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, bij voorkeur zakelijke gegevens;
 • Zakelijke gegevens, inclusief registratie bij de Kamer van Koophandel, BTW-nummer, betalingsgegevens, en andere relevante informatie voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Doeleinden van Gegevensverwerking

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • Onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van overeenkomsten;
 • Een effectieve matching te realiseren bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures, waarbij we streven naar een optimale aansluiting bij jouw verwachtingen, eisen en capaciteiten.

8. Ontvangers van Jouw Gegevens

Bij het hanteren van jouw gegevens, gaan wij met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te werk. Voor het leveren van onze diensten maken wij jouw gegevens toegankelijk voor onze medewerkers, waarbij we garanderen dat alleen zij die jouw gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden en onze dienstverlening aan jou, toegang hebben.

In het kader van gegevensverstrekking aan derden, beperken we dit tot het strikt noodzakelijke of wettelijk vereiste.

Tijdens het bemiddelingsproces delen we jouw gegevens met relevante opdrachtgevers of bedrijven waar jij een meerwaarde zou kunnen bieden.

Als je voor ons werkt of namens ons bij een opdrachtgever, zijn er wettelijke verplichtingen die we moeten nakomen, zoals bij de arbeidsovereenkomst en salarisadministratie. Daarom verstrekken we jouw gegevens aan instanties zoals de belastingdienst, pensioenfondsen, softwarepartners en eventueel beslagleggers.

Bij verzuim en de daaropvolgende begeleiding schakelen we een arbodienst en zo nodig een Arboarts in. Voor de wettelijk verplichte opvolging en begeleiding verstrekken we de benodigde gegevens. Indien nodig, sturen we ook gegevens door naar het UWV, bijvoorbeeld bij uitdiensttreding tijdens verzuim.

Om onze organisatorische verplichtingen na te komen en de kwaliteit te waarborgen, laten we audits uitvoeren door geaccrediteerde instellingen en accountants. Jouw gegevens worden hierbij alleen verstrekt om onze kwaliteit te handhaven en onze bedrijfsvoering op niveau te houden.

Voor aanvullende diensten aan buitenlandse werknemers, zoals huisvesting, verzekeringen en vervoer, verstrekken we jouw gegevens alleen voor deze specifieke diensten en met jouw expliciete toestemming.

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling, zoals begeleiding, cursussen of opleidingen, delen we jouw gegevens met opleidingsinstituten en bedrijven die deze ontwikkeling en opleiding namens ons verzorgen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen Nederland of een ander EU-land. Doorgifte buiten de EU beperken we zoveel mogelijk en vindt alleen plaats naar landen met een gelijkwaardig beschermingsniveau.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we jouw gegevens moeten vrijgeven vanwege een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving. We streven ernaar om jou hierover tijdig te informeren, behalve wanneer wettelijke beperkingen dit verhinderen.

9. Beveiliging en vertrouwen

De verwerking van jouw gegevens is strikt beperkt tot de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet. We hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd, zowel op organisatorisch als technisch niveau, om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden vernietigd, verloren gaan, vervalst, gewijzigd, onbevoegd benaderd, of onbedoeld bekendgemaakt aan derden. Echter, het is belangrijk op te merken dat wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de verwerking van persoonsgegevens door externe partijen.

10. Jouw Rechten als Betrokkene

Naast de verwerking van je persoonsgegevens, heb je verschillende rechten:

Recht op Inzage en Correctie

Je hebt altijd het recht om je eigen gegevens in te zien en indien nodig te corrigeren. De belangrijkste gegevens kun je zelf bekijken en wijzigen via je persoonlijke portal.

Recht op Verbetering, Verwijdering en Beperking

Je beslist zelf welke gegevens je met ons deelt. Je kunt ons vragen om jouw gegevens te corrigeren, aan te vullen, of te verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens invloed kan hebben op de diensten die we jou kunnen bieden en dat het in sommige gevallen niet mogelijk is vanwege wettelijke bewaarplicht. We kunnen wel de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze medewerkers en derden.

Recht van Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens om serieuze en legitieme redenen. We zullen je bezwaar afwegen tegen de wettelijke grondslag voor verwerking en indien mogelijk je verzoek inwilligen. Voor bezwaar tegen directe marketing is geen specifieke reden nodig en kun je dit op elk moment uitoefenen.

Recht op Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou verwerkt hebben in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat op te vragen en/of over te dragen aan een andere partij.

Recht op Intrekking van Toestemming

Je kunt je toestemming voor bepaalde verwerkingen op elk moment intrekken. Let wel dat dit invloed kan hebben op de diensten die wij jou kunnen bieden. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

11. Indien je Bezwaren Hebt over Onze Omgaan met Jouw Persoonsgegevens

Mocht je niet tevreden zijn met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, stellen wij het op prijs als je dit aan ons laat weten. Als we samen geen oplossing vinden, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dit kan via hun website: Autoriteit Persoonsgegevens Klacht Indienen.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen die significante effecten op jou kunnen hebben. Dit betreft besluiten die volledig door computerprogramma's of systemen worden genomen, zonder menselijke tussenkomst, zoals die van een van onze medewerkers.

13. Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om aanpassingen te maken in ons privacybeleid. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website. Belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen duidelijk worden aangekondigd op onze website en via het medewerkersportal. Wij adviseren je om regelmatig onze website te bezoeken en het privacybeleid door te nemen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste updates.

14. Contactinformatie

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid, of wil je een van je rechten uitoefenen? Je kunt hiervoor altijd bij ons terecht. Neem contact op met je contactpersoon binnen ons bedrijf, of bereik ons via e-mail op privacy@tecforce.nl. Je kunt ons ook schriftelijk bereiken op het volgende adres: Kopenhagen 5C, 2993 LL Barendrecht, met als onderwerp 'Privacy Statement'.

TecqGroep

Binnen de TecqGroep zijn de ondernemingen Tecforce en Maintec verantwoordelijk voor respectievelijk de werving, selectie, plaatsing en detachering van personeel. Tecforce richt zich op personeel met een 'white collar' achtergrond op mbo+-, hbo- en universitair niveau, terwijl Maintec zich specialiseert in 'blue collar' functies op vmbo- en mbo-niveau.

De meest recente update van dit privacybeleid is gedaan op 24 november 2023.