Wat is je functie bij Tecforce? En kun je vertellen wat jouw werkzaamheden zijn?

Als projectmanager groen en spelen, ben ik samen met mijn projectteam verantwoordelijk voor de totale groenopgave in het gebied. Samenwerken aan projecten om de stad mooi en leefbaar te houden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad is mijn kracht. Het gaat veelal om herinrichtingen met veel participatie variërend van het vergroenen van een woonstraat of plein, het realiseren van een nieuwe speelplek tot een complexere opgave winkelstraat of groot buurtplein.

Ik werk bijvoorbeeld aan het realiseren van een nieuwe speelplek waar in participatie met bewoners een nieuwe inrichting komt. Een groot onderdeel van de jaarlijkse opgave is het vervangen en in stand houden van het bestaande bomenareaal. Ook worden er op meerdere locaties pleinen en straten extra groen (participatie) aangebracht en de stenen verwijderd.  

Wat vind je het leukste aan jouw baan?

De afwisseling in de verschillende projecten, het intensief samenwerken met de collega’s, stakeholdermanagement, sturen op kwaliteit, tijd en resultaten binnen de doelstellingen van de projecten.

Hoe ervaar je de samenwerking met Tecforce?

De samenwerking bij de opdrachtgever (extern) is zeer prettig en professioneel, intern zijn de contacten met mijn accountmanager goed en stemmen we regelmatig af over de voortgang van het project. 

"Als het plan niet werkt,

verander het plan,

maar nooit het doel.''